29/06/2022 19:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Hàn Bát chi Giang Tây
送韓揆之江西

Tác giả: Lý Quý Lan - 李季蘭

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2011 21:18

 

Nguyên tác

看指折楊柳,
別恨轉依依。
萬里江西水,
孤舟何處歸?
湓城潮不到,
夏口信應稀。
唯有衡陽雁,
年年來去飛。

Phiên âm

Tương khan chỉ dương liễu,
Biệt hận chuyển y y.
Vạn lý Giang Tây thuỷ,
Cô chu hà xứ quy.
Bồn Thành triều bất đáo,
Hạ Khẩu tín ưng hy.
Duy hữu Hành Dương nhạn,
Niên niên lai khứ phi.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Nhìn nhau chỉ dương liễu
Lá động hận chia ly
Dòng thẳm Giang Tây chảy
Thuyền côi lạ chốn đi
Bồn Thành không sóng vỗ
Hạ Khẩu ít tin về
Duy nhạn Hành Dương cũ
Năm năm đây đó bay
Nguồn: Giai thoại thơ Đường, NXB Phụ nữ, 1995.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quý Lan » Tống Hàn Bát chi Giang Tây