22/05/2024 07:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu biệt Lô Đại Hải
留别盧大海

Tác giả: Nghê Khiêm - 倪謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 22:56

 

Nguyên tác

同居泮水采香芹,
契合金蘭獨有君。
只恐一帆江浦上,
離襟愁對夕陽分。

Phiên âm

Đồng cư Phán thuỷ[1] thái hương cần,
Khế hợp kim lan độc hữu quân.
Chỉ khủng nhất phàm giang phố thượng,
Ly khâm sầu đối tịch dương phân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ở chung Phán thuỷ hái rau cần,
Bạn bè thích hợp một mình anh.
Sợ thấy cánh buồm rời khỏi bến,
Buồn trông chiều xuống, biệt sao đành.
[1] Chỉ trường học tức Phán cung. Ngày xưa nước Lỗ cho xây cung học gần hồ, ba mặt đông, tây, nam giáp nước, mặt bắc không có. Kinh thi chương Lỗ tụng có câu: “Tư lạc Phán thuỷ, Bạc thái kỳ cần” 思樂泮水﹐薄採其芹 (Yêu thích Phán thuỷ, Thì hái rau cần ở đó). Chương Lỗ tụng ca ngợi quá mức công lao của Lỗ Hy Công 鲁僖公 về việc bình định Hoài Di, có một đoạn nhỏ nói về vua Lỗ cho trùng tu Phán cung để nhận học sinh vào học. Cho nên khi nói “thái cần” hay “nhập Phán” tức nói về những nghi thức phải làm để học trò được nhận vào học. Thời cổ, có nhiều nghi thức rắc rối, trước hết phải thay áo thành học trò, bái lạy những cây bút lông, nhập Phán trì (cung học), rồi mới được dắt lên đại điện để bái lạy Khổng Tử, cuối cùng làm lễ nhập học.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghê Khiêm » Lưu biệt Lô Đại Hải