24/09/2021 04:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

85

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 26/10/2008 09:56

 

Thiên thai từ giã về dương thế
Nhắc chi ngày ấy buồn lòng ta
Sân đình ngất ngưởng ngôi tiên chỉ
Uống rượu say rồi hát quốc ca.
Tác phẩm Thiên thai của nhạc sĩ Văn Cao

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 85