02/10/2023 02:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Nam Hoa thiền phòng
題南花禪房

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/09/2005 22:43

 

Nguyên tác

半生丘壑羨幽凄,
禪法分明聽鳥啼。
萬里南來山水遠,
一生能幾過曹溪。

Phiên âm

Bán sinh khâu hác tiện u thê,
Thiền pháp phân minh thính điểu đề.
Vạn lý nam lai sơn thuỷ viễn,
Nhất sinh năng kỷ quá Tào Khê.

Dịch nghĩa

Nửa đời chỉ thích nương thân cảnh suối gò vắng vẻ
Noi gương thiền nghe rõ tiếng chim kêu
Sông núi xa xôi, muôn dặm từ phương nam đến
Một đời người đã được mấy lần qua suối Tào Khê?

Bản dịch của Cao Nguyên

Nương náu nửa đời chốn tịch liêu
Pháp thiền nghe tỏ tiếng chim kêu
Hướng nam sông núi xa nghìn dặm
Mấy ai đạt đến cõi tiêu diêu
Chùa cổ Nam Hoa ở Quang Đông, Trung Quốc, còn gọi là chùa Bảo Lâm, từng là đạo tràng lớn của Đại sư Huệ Năng (638-713), vị tổ thứ 6 của thiền tông Trung Quốc. Chùa nằm bên Tào Khê, một dòng sông ở đông nam huyện Khúc Giang, tỉnh Quảng Đông. Từ Tào Khê, thiền tông Trung Quốc đã nối tiếp và phát huy với 5 thiền phái: Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn. Nói đến Tào khê là nói đến miền thiền cảnh. Ca dao Việt Nam: “Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn, Tào Khê nước chảy, lòng còn trơ trơ”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Đề Nam Hoa thiền phòng