20/01/2022 04:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyễn Bính

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 30/09/2008 02:46

 

Có con bướm trắng thường sang bên này

Vay thương chút vốn mở hàng
Bến đò bán lẻ bướm vàng sông xanh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Nguyễn Bính