02/12/2022 01:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đảo y
搗衣

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 15:00

 

Nguyên tác

亦知戍不返,
秋至拭清砧。
已近苦寒月,
況經長別心。
寧辭搗衣倦,
一寄塞垣深。
用盡閨中力,
君聽空外音。

Phiên âm

Diệc tri thú bất phản,
Thu chí thức thanh châm.
Dĩ cận khổ hàn nguyệt,
Huống kinh trường biệt tâm.
Ninh từ đảo y quyện,
Nhất ký tái viên thâm.
Dụng tận khuê trung lực,
Quân thính không ngoại âm.

Dịch nghĩa

Cũng biết người đi không trở về
Mùa thu đến, vẫn cứ lau sạch tảng đá (để giặt).
Đã gần đến ngày lạnh dữ
Huống chi lại vì tấm lòng ly biệt từ lâu.
(Cho nên) chẳng quảng nện áo nhọc mệt
Để gởi ra nơi đồn ải xa xăm.
Dùng hết sức người ở phòng khuê (phụ nữ)
Để chàng nghe được tiếng vang vượt qua quãng không ngăn cách.

Bản dịch của Chi Điền

Vẫn biết người đi chẳng trở lui,
Mùa thu tảng đá vẫn lau chùi.
Hàn phong giục giã ngày đông đến,
Cô quả buồn tênh cảnh biệt ly!
Chày nện áo bông không quản nhọc,
Miễn sao gửi được đến tay ai.
Phòng khuê sức yếu ra công khó,
Mong được chàng nghe tiếng nện chày.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đảo y