19/05/2021 06:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương thay chút nỗi anh kheo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2015 13:21

 

Thương thay chút nỗi anh kheo[1]
Buồm bè chả có, kéo neo suốt ngày
Người đời tưởng thế là hay
Chưa vô khỏi nước, gang tay đo liền
Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005
[1] Đi cá kheo trên bãi biển ngập nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thương thay chút nỗi anh kheo