09/08/2022 05:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Uyển khâu 1
宛丘 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 12:56

 

Nguyên tác

子之湯兮,
宛丘之上兮,
洵有情兮,
而無望兮。

Phiên âm

Tử chi đãng hề!
Uyển Khâu chi thượng hề!
Tuân hữu tình hề!
Nhi vô vọng hề!

Dịch nghĩa

Anh ấy chơ bời du đãng,
Ở teên cái gò, cao bốn bên mà ở giữa thấp.
Thật là anh có tình tứ mà vui chơi,
Nhưng anh không có uy nghi để mọi người ngưỡng vọng.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Anh kia du đãng tiêu dao,
Trên gò, giữa thấp quanh cao chơi bời.
Tuy là tình tứ vui chơi,
Uy nghi chẳng có, không người ngưỡng trông.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

tử: chỉ những kẻ du đãng.
đãng: du đãng.
uyển khâu: cái gò bốn bên cao lên, chính giữa thấp xuống.
tuân: tin thật.
vọng: ngưỡng trông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Uyển khâu 1