30/06/2022 08:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông môn chi trì 3
東門之池 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 13:36

 

Nguyên tác

東門之池,
可以漚菅。
彼美淑姬,
可與晤言。

Phiên âm

Đông môn chi trì,
Khả dĩ âu kiên (gian).
Bỉ mỹ thục cơ,
Khả dĩ ngộ nghiên (ngôn).

Dịch nghĩa

Ao nước quanh thành ở cửa đông,
Có thể ngâm cây gian để đánh dây.
Người con gái đẹp đẽ và hiền thục kia,
Có thể cùng nàng nói chuyện mà hiểu lòng nhau.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cửa đông thành ngoại mặt ao,
Để xe dây nhợ, ngâm vào cây gian.
Kìa người thục nữa đoan trang,
Chuyện trò giây lát, lòng nàng hiểu ngay.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

gian (đọc kiên): thứ cây có lá như lá tranh, nhưng trơn bóng, cọng có phấn trắng, mềm mà chắc, được dùng làm dây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Đông môn chi trì 3