27/10/2020 13:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chân đi mắt thấy ghi lòng

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 01/02/2018 18:05

 

Chân đi mắt thấy ghi lòng
Học khôn học dại để không thua người.
Cái Bè, TIền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Chân đi mắt thấy ghi lòng