28/10/2020 09:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi
Brief Encounter

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2012 20:31

 

Nguyên tác

I was lookin' for a sandwich, Judge,
Any old thing to eat.
I was walkin' down de street, Judge,
Lookin' for any old thing to eat —
When I come across that woman
That I didn't want to meet

Judge, she is de woman
That put de miz on me.
She is de woman, , Judge,
That put de miz on me.
If there's anybody on this earth, Judge,
I didn't want to see!

Fact that I hurt her, Judge,
De fact that she is dead,
Fact that I hurt her,
Fact that she is dead —
She was de wrongest thing, Judge,
That I ever had!

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Thưa ngài Chánh án
Tôi đi tìm miếng bánh
Tìm bất cứ một thứ gì để ăn
Thưa ngài Chánh án
Tôi xuống đường
Tìm bất cứ một thứ gì để ăn
Và thế là tôi đã gặp bà kia
Cái bà tôi không hề muốn gặp

Chính bà ấy, thưa ngài Chánh án
Chính bà ấy, đã làm tôi thất vọng
Chính bà ấy, thưa ngài Chánh án
Chính bà ấy, đã làm tôi thất vọng

Thưa ngài
Nếu còn ai trên quả đất này
Thì tôi cũng không hề muốn gặp

Thưa ngài Chánh án
Đúng là tôi đã phạm đến bà
Và sự thật bà ta đã chết
Thưa ngài Chánh án
Đúng là tôi đã phạm đến bà
Và sự thật bà ta đã chết
Thưa ngài Chánh án
Cái bà ấy là một điều gở nhất
Đã từng xảy đến cho tôi
Nguồn: Thơ Langxtơn Hiughơ, NXB Văn học, 1963

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi