04/07/2020 20:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai ta như rượu với nem

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 15:18

 

Hai ta như rượu với nem,
Đang say ngây ngất ai gièm chớ xa.
Khảo dị:
Đôi ta như rượu với nem,
Đang say ngây ngất ai gièm chớ xa.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hai ta như rượu với nem