16/08/2022 05:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những đêm nhung nhớ
The nights remember

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 06/01/2022 20:14

 

Nguyên tác

The days remember and the nights remember
The kingly hours that once you made so great,
Deep in my heart they lie, hidden in their splendor,
Buried like sovereigns in their robes of state.

Let them not wake again, better to lie there,
Wrapped in memories, jewelled and arrayed-
Many a ghostly king has waked from death-sleep
And found his crown stolen and his throne decayed.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Cả ngày lẫn đêm sao mà cứ nhớ
Phút vàng son anh đem đến tuyệt vời,
Trong đáy hồn em, dối trá, sáng ngời,
Được chôn cất như áo choàng tối thượng.

Không tỉnh lại, tốt hơn nên nằm nướng,
Ký ức bọc trong, trang sức kết hàng-
Nhiều ma vương sau giấc ngủ mê man
Thấy mất vương miện và ngai vàng phân huỷ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Những đêm nhung nhớ