04/12/2021 12:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em đi (I)

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 19/06/2006 16:51

 

Tiền trình vạn lý lênh đênh
Một thân một thể một mình em đi

Anh ngồi bủn rủn tứ chi
Thiên thu muôn thuở thuộc tùy tang thương

Cảo thơm lần giở đoạn trường
Phong tình Cổ Lục khôn lường khảm kha

Em đi vĩnh biệt quê nhà
Em về Vĩnh dạ không nhà không quê

Bài thơ kính tặng ê chề
Từ trong đứt ruột quặt què ngoài ra.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Em đi (I)