24/01/2021 10:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng tú tài nhập quân kỳ 09
贈秀才入軍其九

Tác giả: Kê Khang - 嵇康

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 08/09/2008 02:31

 

Nguyên tác

良馬既閑,
麗服有暈。
左攬繁弱,
右接忘歸。
風馳電逝,
躡景追飛。
凌厲中原,
顧眄生姿。

Phiên âm

Lương mã ký nhàn,
Lệ phục hữu vựng.
Tả lãm phồn nhược[1],
Hữu tiếp vong quy[2].
Phong trì điện thệ,
Nhiếp cảnh truy phi.
Lăng lệ trung nguyên,
Cố miện sinh tư.

Dịch nghĩa

Ngựa hay dáng nhàn nhã,
Mỹ lệ như mặt trăng, mặt trời.
Bên trái mang cung phồn nhược,
Bên phải cầm tên vong quy.
Phóng theo gió, đuổi theo sét,
Bóng khi chạy có thể đuổi kịp chim bay.
Bay chạy ra đồng cỏ,
Ngoảnh lại vẻ sinh động thướt tha.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ngựa đẹp thư thả,
Mỹ lệ lắm thay.
Trái mang phồn nhược,
Phải cầm vong quy.
Rượt gió đuổi sét,
Bóng đuổi chim bay.
Chạy ra đồng cỏ,
Ngoảnh lại nhu mỳ.
Bài thơ này tưởng tượng việc sinh hoạt của anh trai khi ở trong quân nhung, biểu thị sự tán tụng kính bội, nhưng thực tế lại là do tâm trạng quá uỷ mị mà nói ngược lại. Trần Tổ Minh 陳祚明 đời Thanh từng nhận xét: “Kích ngang hữu khí, nhiên tự trào chi” 激昂有氣,然似嘲之 (Ngạo nghễ khí cốt, nhưng là cười nhạo).

[1] Tên một loại cung tốt. Tính ác 性惡 (Tuân Tử 荀子): “Phồn nhược, cừ lê, cổ chi lương cung dã” 繁弱、巨黍,古之良弓也.
[2] Tên một loại tên bắn. Văn tuyển 文選 (Lý Thiện 李善 đời Thanh): “Sở vương tải phồn nhược chi cung, vong quy chi thỉ, dĩ xạ huỷ ư Vân Mộng” 楚王載繁弱之弓,忘歸之矢,以射兕於雲夢 (Vua Sở nâng cung phồn nhược, tên vong quy, bắn được tê giác ở đầm Vân Mộng).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kê Khang » Tặng tú tài nhập quân kỳ 09