07/03/2021 19:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dự cảm

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 05/09/2016 14:49

 

Gió mùa còn sót lại
Đã mưa bụi xuân sang
Đào chớm nụ năm ngoái
Còn vương nắng trong lòng...
2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Dự cảm