06/10/2022 20:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc chước thành thi
獨酌成詩

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 22:52

 

Nguyên tác

燈花何太喜,
酒綠正相親。
醉裏從為客,
詩成覺有神。
兵戈猶在眼,
儒術豈謀身。
共被微官縛,
低頭愧野人。

Phiên âm

Đăng hoa hà thái hỉ,
Tửu lục chính tương thân.
Tuý lý tòng vi khách,
Thi thành giác hữu thần.
Binh qua do tại nhãn,
Nho thuật khởi mưu thân.
Cộng bị vi quan phọc,
Đê đầu quý dã nhân.

Dịch nghĩa

Đèn hoa sao quá vui,
Chỉ có màu rượu là cùng thân thiết.
Trong cơn say cứ làm thân khách,
Khi xong bài thơ thấy óc mình còn minh mẫn.
Loạn lạc còn ngay trước mắt,
Cái học của nhà nho há có lo được cho cuộc sống hay không.
Đều là bị cái danh vị quan nhỏ trói buộc,
Cúi mặt nghĩ mà thấy thẹn với một anh nơi đồng ruộng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Hoa đèn sao quá vui,
Chỉ rượu với mình thôi.
Trong say, thân khách hiện,
Thơ thành, thấy mình tài.
Loạn lạc còn trước mắt,
Nho học thân đủ nuôi?
Đều bị chút danh buộc,
Cúi mặt thẹn cùng người.
(Năm 757)

[] Giang Tổng (519-594) giỏi thơ văn, làm quan hai triều Lương và Trần thời Nam Bắc triều, đều được vua sủng ái.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Độc chước thành thi