12/05/2021 16:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương sinh thanh hoa tử thạch nghiễn ca
楊生青花紫石硯歌

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/03/2014 17:39

 

Nguyên tác

端州石工巧如神,
踏天磨刀割紫雲。
傭刓抱水含滿辰,
暗酒萇弘冷血痕。
紗帷晝煖墨花春,
輕漚漂沫松麝薰。
干膩薄重立腳勻,
數寸光秋無日昏。
圓毫促點聲靜新,
孔硯寬碩何足云。

Phiên âm

Đoan châu[1] thạch công xảo như thần,
Đạp thiên ma đao cát tử vân.
Dong ngoan bão thuỷ hàm mãn thần,
Ám tửu Trường Hoằng[2] lãnh huyết ngân.
Sa duy trú noãn mặc hoa xuân,
Khinh âu phiêu mạt tùng xạ huân.
Can nị bạc trùng lập cước quân,
Sổ thốn quang thu vô nhật hôn.
Viên hào xúc điểm thanh tĩnh tân,
Khổng nghiễn[3] khoan thạc hà túc vân.

Dịch nghĩa

Thợ đá ở Đoan châu khéo tay như thần,
Chân đạp trời mài đục để đục đá có vân màu tía.
Đẽo gọt chỗ lõm để chứa mực,
Lờ mờ ngấn nước ngọc bích Trường Hoằng máu lạnh.
Mài mực bên màn lụa, bên hoa xuân ngày ấm áp,
Bọt nhỏ nổi lên thoảng hương xạ thông thơm.
Mực sánh, sức nặng của nghiên chia đều,
Mặt nghiên như vài tấc ánh thu trong sáng.
Lông bút tròn vẽ những nét thanh tân,
Nghiên làm từ đá quê Khổng Tử to hơn, người ta đã nói nhiều.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thợ Đoan châu khéo tay như thánh
Mài đồ nghề đục đá vân xanh
Đẽo mài lõm mực đã thành
Lờ mờ nước ngọc Trường Hoằng máu pha
Mài mực bên màn là ngày ấm
Bọt nổi lên hương đậm xạ thông
Nghiên yên sức nặng chia đồng
Mặt nghiên vài tầc thu trong ánh ngời
Bút lông vẽ nét thanh tươi
Nghiên quê đức Khổng nghe người nói to
Dương sinh thân thế không rõ.

[1] Nay là phường Triệu Khánh, trong thủ phủ Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, xưa là nơi có thợ làm nghiên mực nổi tiếng.
[2] Người đời nhà Chu, bị đày oan tới đất Thục, uất ức tự sát, chỗ máu chảy ba năm sau hoá thành ngọc bích.
[3] Nghiên mực chế bằng đá lấy ở núi nơi Khổng Tử sinh ra.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Dương sinh thanh hoa tử thạch nghiễn ca