29/11/2020 00:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách cựu quán
客舊館

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/03/2014 22:10

 

Nguyên tác

陳蹟隨人事,
初秋別此亭。
重來梨葉赤,
依舊竹林青。
風幔何時卷,
寒砧昨夜聲。
無由出江漢,
愁緒月冥冥。

Phiên âm

Trần tích tuỳ nhân sự,
Sơ thu biệt thử đình.
Trùng lai lê diệp xích,
Y cựu trúc lâm thanh.
Phong mạn hà thì quyển,
Hàn châm tạc dạ thanh.
Vô do xuất giang hán,
Sầu tự nguyệt minh minh.

Dịch nghĩa

Để vết theo việc người,
Đầu thu từ giã đình này.
Khi lá lê lại đỏ,
Rừng trúc vẫn xanh như cũ.
Màn gió lúc nào thì cuốn lên,
Đêm qua có tiếng chày đập vải lạnh.
Không lối ra để về vùng Giang Hán,
Mối buồn như trăng mờ.

Bản dịch của Nhượng Tống

Dấu vết theo đời cũ
Đầu thu biệt quán này
Lá lê giờ đỏ ối
Rừng trúc vẫn xanh dày
Nào lúc cuốn buồm gió?
Đêm qua vẳng dịp chày
Giang hồ quanh quẩn mãi
Ruột rối nguyệt về tây
(Năm 763)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khách cựu quán