17/09/2021 12:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đá ngủ bên thềm

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 01:46

 

Quán khách nằm xuông lắng tiếng mưa
Cái xuân đời loạn não nùng chưa!
Mặt e gió cợt đào không mở
Thoi giục năm già én cứ đưa
Thẹn nỗi mình thêm hờn nỗi nước
Thương người sau lại nhớ người xưa
Biết cùng ai nói câu tâm sự
Đá ngủ bên thềm gọi chẳng thưa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Đá ngủ bên thềm