28/05/2024 04:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phùng nhập kinh sứ
逢入京使

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 11:03

 

Nguyên tác

故園東望路漫漫,
雙袖龍鐘淚不乾。
馬上相逢無紙筆,
憑君傳語報平安。

Phiên âm

Cố viên đông vọng lộ man man,
Song tụ long chung lệ bất can.
Mã thượng tương phùng vô chỉ bút,
Bằng quân truyền ngữ báo bình an.

Dịch nghĩa

Ngóng về hướng đông nơi quê nhà, đường dài hun hút,
Hai tay áo đầm đìa nước mắt không khô.
Ở trên lưng ngựa gặp nhau, không có sẵn giấy bút,
Nhờ anh gửi lời nhắn tin báo rằng tôi vẫn được bình yên.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Quê cũ, đàng đông vút cuối trời,
Hai tay áo thõng, lệ khôn vơi!
Ở trên lưng ngựa nào có bút,
Nhờ bác, bình yên, báo một lời!
(Năm 749)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Phùng nhập kinh sứ