28/05/2022 09:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạn văn chương

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 18:38

 

Khêu đàn bạn với văn chương
Sầu trong Trang Tử đọng buồn giữa thơ
Mài nghiên - núi mộng ơ... hờ
Bút chưa thành khúc, mà mơ đã tàn
1944

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Bạn văn chương