08/07/2020 12:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắc lân
北鄰

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2015 21:38

 

Nguyên tác

明府豈辭滿,
藏身方告勞。
青錢買野竹,
白幘岸江皋。
愛酒晉山簡,
能詩何水曹。
時來訪老疾,
步屟到蓬蒿。

Phiên âm

Minh phủ[1] khởi từ mãn,
Tàng thân phương cáo lao.
Thanh tiền mãi dã trúc,
Bạch trách ngạn giang cao.
Ái tửu Tấn Sơn Giản[2],
Năng thi Hà thuỷ tào[3].
Thì lai phỏng lão tật,
Bộ diệp đáo bồng cao.

Dịch nghĩa

Sao minh phủ lại rời bỏ cái đầy đủ,
Đem dấu thân khi vừa lấy cớ đau yếu cáo quan về.
Dùng đồng tiền xanh để mua trúc hoang,
Mũ trắng ngất ngưởng nơi ven sông.
Thích rượu như Sơn Giản đời Tấn,
Có tài làm thơ như quan thuỷ tào Hà Tốn.
Thỉnh thoảng tới thăm lão già bệnh này,
Đi guốc tới căn nhà cỏ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Minh phủ sớm từ chức,
Cáo mệt về ẩn danh.
Bên sông nêu mũ trắng,
Mua trúc với tiền xanh.
Như Sơn Giản, rượu thích,
Giống Hà Tốn, thơ nhanh.
Thỉnh thoảng thăm lão bệnh,
Đi guốc tới nhà tranh.
(Năm 760)

[1] Chức quan của người hàng xóm phía bắc.
[2] Sơn Giản (253-312) tự Quý Luân 季倫, người huyện Hoài, Hà Nội (nay là Vũ Trắc, Hà Nam), nổi tiếng là nhà văn học kiêm quân sự. Ông là con của Sơn Đào, một Trúc Lâm thất hiền. Khi Giản trấn đóng ở Tương Dương, ham rượu mọi người đều biết tiếng. Lúc đầu Giản giữ chức xá nhân cho thái tử, năm 309 được giữ chức Trấn Nam tường quân, đô đốc Kinh, Tương, Giao, Quảng tứ châu chư quân sự. Thời đó chính quyền chưa thấu sát với địa phương, nên Giản có thái độ rất phóng túng, suốt ngày tiệc tùng rượu chè. Đỗ Phủ thường nhắc tới Sơn Giản với tích cái ao (nơi tụ tập chè chén).
[3] Hà Tốn, một nhà thơ nước Lương thời Nam Bắc triều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bắc lân