06/06/2023 21:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu quê

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/07/2021 06:19

 

Gió khoả mặt ao dát nắng
hoa xoan lát tím đáy trời.
Cuối vườn lá tre trăng khuyết,
đầu hè chim khách nhắc ai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Thu quê