18/08/2022 18:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Là đàn bà nhưng là cái bóng của đàn ông
That women are but men’s shadows

Tác giả: Ben Jonson

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 20/02/2022 19:08

 

Nguyên tác

Follow a shadow, it still flies you;
Seem to fly it, it will pursue:
So court a mistress, she denies you;
Let her alone, she will court you.
Say, are not women truly then
Styled but the shadows of us men?

At morn and even shades are longest,
At noon they are or short or none;
So men at weakest, they are strongest,
But grant us perfect, they’re not known.
Say, are not women truly then
Styled but the shadows of us men?

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đi theo bóng, bóng bay theo,
Vờ bay theo nó, nó theo đuổi mình:
Tán tỉnh, nàng từ chối mình;
Để yên, nàng sẽ tỏ tình bạn thôi.
Bảo, không phải đàn bà rồi
Kiểu như là bóng của người đàn ông?

Bình minh bóng đổ dài thòng;
Trưa thì ngắn ngũn hoặc không tỏ tường:
Nên đàn ông yếu, họ cương,
Họ không biết đến, lẽ thường chúng tôi.
Thế, không phải đàn bà rồi
Kiểu như là bóng của người đàn ông?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ben Jonson » Là đàn bà nhưng là cái bóng của đàn ông