25/01/2022 03:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phong quần ngẫu đối
蜂羣偶對

Tác giả: Nguyễn Xuân Ôn - 阮春溫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2016 21:39

 

Nguyên tác

愛爾乾坤一物靈,
年年苦作甕頭聲。
清遊徧覽江山勝,
高潔長䬸草木英。
語渠能守君臣義,
嗟我還虧父子情。
聞道崑崙多好境,
何緣復向舊家鳴。

Phiên âm

Ái nhĩ càn khôn nhất vật linh,
Niên niên khổ tác ủng đầu thanh.
Thanh du biến lãm giang sơn thắng,
Cao khiết trường xan thảo mộc anh.
Ngữ cừ năng thủ quân thần nghĩa,
Ta ngã hoàn khuy phụ tử tình.
Văn đạo Côn Lôn[1] đa hảo cảnh,
Hà duyên phục hướng cựu gia minh.

Dịch nghĩa

Yêu mày là vật thiêng liêng trong trời đất
Năm năm khó nhọc tiếng kêu ầm ầm ở trong bộng
Đã dạo chơi xem khắp thắng cảnh của non sông
Lại ăn hoài cái tinh khiết của cây cỏ
Khen chúng biết giữ nghĩa vua tôi
Than ta còn thiếu tình cha con
Nghe nói trên núi Côn Lôn nhiều cảnh đẹp
Cớ sao lại về kêu ở nơi nhà cũ

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Một vật thiêng liêng giữa cõi đời,
Hằng năm trong bộng tiếng kêu hoài.
Thanh cao dạo khắp miền sông núi,
Trong sạch ăn hoài nhuỵ cỏ cây.
Giữ nghĩa quân thần khen chúng thế,
Thiếu tình phụ tử cực ta thay.
Côn Lôn nghe nói nhiều phong cảnh,
Nhà cũ sao mà lại tới đây.
Nguồn: Thơ văn Nguyễn Xuân Ôn (in lần thứ hai), NXB Văn học, 1977
[1] Một dãy núi lớn ở phía bắc Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Xuân Ôn » Phong quần ngẫu đối