18/09/2021 02:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lữ thứ Dương Châu ngụ cư Hác thị lâm đình
旅次洋州寓居郝氏林亭

Tác giả: Phương Cán - 方幹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/05/2014 21:37

 

Nguyên tác

舉目縱然非我有,
思量似在故山時。
鶴盤遠勢投孤嶼,
蟬曳殘聲過別枝。
涼月照窗攲枕倦,
澄泉繞石汎觴遲。
青雲未得平行去,
夢到江南身旅羈。

Phiên âm

Cử mục túng nhiên phi ngã hữu,
Tư lường tự tại cố sơn thì.
Hạc bàn viễn thế đầu cô tự,
Thiền duệ tàn thanh quá biệt chi.
Lương nguyệt chiếu song khi chẩm quyện,
Trừng tuyền nhiễu thạch phiếm trường trì.
Thanh vân vị đắc bình hành khứ,
Mộng đáo Giang Nam thân lữ ky.

Dịch nghĩa

Ngước mắt trông lên ta chẳng bằng ai,
Tự lường chỉ khá lúc ở núi cũ.
Hạc lúc xa tổ đành đậu nơi đảo nhỏ,
Ve kêu kiệt sức chuyển đậu cành khác.
Trăng lạnh chiếu qua song cửa trên chiếc gối mệt mỏi,
Ngồi bên suối trong chảy quanh đá, rót tràn chén rượu.
Đường làm quan không được bằng phẳng,
Mộng về Giang Nam trong lúc thân rong chơi buông thả.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chẳng bằng ai khi trông lên trước
Nhưng ở quê tạm được tư lường
Lìa rừng hạc đậu đảo thường
Ve kêu kiệt sức tìm đường chuyển cây
Trăng lạnh lẽo chiếu ngay gối mệt
Suối nước trong ngồi rót rượu tràn
Công danh đường chẳng phẳng bằng
Giang Nam tối mộng, ngày rong chơi nhàn
Dương Châu nay là huyện Dương, tỉnh Thiểm Tây, tại bờ bắc sông Hán. Tác giả viết bài này khi rời Cối Kê đi du ngoạn kinh đô Trường An, tạm dừng chân ở Dương Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phương Cán » Lữ thứ Dương Châu ngụ cư Hác thị lâm đình