20/09/2021 12:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thướng Phúc Đường Tiêu Dao thiền sư kỳ 2
上福堂逍遙禪師其二

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 23:00

 

Nguyên tác

暫來省問古錐禪,
像貌期頤壯且堅。
慧可身慚皮髓記,
趙州天興鶴龜年。
須知世有人中佛,
休怪爐開火裏蓮。
珍重伽陀隨興禮,
幾多漫卻紫茸羶。

Phiên âm

Tạm lai tỉnh vấn cổ chuỳ thiền,
Tượng mạo kỳ di tráng thả kiên.
Tuệ Khả thân tàm bì tuỷ ký,
Triệu Châu thiên dữ hạc quy niên.
Tu tri thế hữu nhân trung Phật,
Hưu quái lô khai hoả lý liên.
Trân trọng già đà tuỳ hứng lễ,
Kỷ đa mạn khước tử nhung chiên.

Dịch nghĩa

Tạm đến thăm hỏi vị Thiền sư hiếm hoi đạo cao đức trọng,
Tướng mạo thọ khảo, mạnh khoẻ và kiên cường.
Tuệ Khả hổ thẹn với lời ghi được da, được tuỷ,
Triệu Châu trời trao cho cái tuổi thọ của rùa, của hạc.
Nên biết rằng đời có vị Phật trong đám người bình thường,
Thì đừng lạ gì đoá sen nở ra trong lò lửa.
Kính dâng lời kệ là cái lễ tuỳ hứng,
Có là bao, xin đừng từ khước điều nhỏ mọn.

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Tạm tới thăm nom bậc thượng phương,
Dung nhan thọ khảo lại kiên cường.
Thần Quang lòng thẹn lời xương tuỷ,
Tòng Thẩm trời trao tuổi thọ khang.
Nên biết trong đời sinh đức Phật,
Lạ chi giữa lửa nở sen vàng.
Kính dâng bài kệ câu tuỳ hứng,
Xin chớ từ chi chút lễ thường.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Thướng Phúc Đường Tiêu Dao thiền sư kỳ 2