25/09/2021 08:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chén rượu Bali

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 31/05/2009 10:26

 

Em rót cho anh chén tím đầy
Biển-trăng cùng uống với ta đây
Nâng lên, sóng biển xô vào chén
Đặt xuống, chị Hằng hiện trong tay

Anh rót cho em chén tím đầy
Nào ngờ đươc uống với nhau đây
Rót thêm chén nữa mời trăng cạn
Dốc bình cho biển ngả nghiêng say

Thôi thôi - em bảo uống vừa phải
Kẻo ngã vào trăng biển chau mày
Indonesia - 1991

Nguồn: Biển trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » Chén rượu Bali