29/06/2022 10:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trên hè phố mai đây

Tác giả: Hải Như - Vũ Như Hải

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 15/01/2011 22:59

 

Trên hè phố chúng ta mai đây
Nếu còn một trẻ nhỏ bị còng ta
Vì lẽ này lẽ nọ
Thì em ơi – đừng sợ
Phải nói thật với mình:
Lỗi đó ở em
Lỗi đó ở anh
Bác Hồ dạy chúng ta điều trước tiên
Nhận lỗi.
5-1972

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hải Như » Trên hè phố mai đây