09/02/2023 18:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nê Công sơn
泥功山

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2015 10:53

 

Nguyên tác

朝行青泥上,
暮在青泥中。
泥濘非一時,
版築勞人功。
不畏道途永,
乃將汩沒同。
白馬為鐵驪,
小兒成老翁。
哀猿透卻墜,
死鹿力所窮。
寄語北來人,
後來莫匆匆。

Phiên âm

Triêu hành Thanh Nê thượng,
Mộ tại Thanh Nê trung.
Nê nính phi nhất thì,
Bản trúc lao nhân công.
Bất uý đạo đồ vĩnh,
Nãi tương mịch một đồng.
Bạch mã vi thiết lị,
Tiểu nhi thành lão ông.
Ai viên thấu khước truỵ,
Tử lộc lực sở cùng.
Kí ngữ bắc lai nhân,
Hậu lai mạc thông thông.

Dịch nghĩa

Sáng đi trên đỉnh Thanh Nê,
Chiều ở giữa Thanh Nê.
Bùn lầy đâu phải chỉ trong chốc lát,
Nhưng lắp ván làm làm lối đi khiến bao người khó nhọc.
Chẳng ngại đường dài hun hút,
Mà cứ bì bõm hoài.
Ngựa trắng thành đen đủi như sắt,
Con nít trở nên ông già.
Khỉ rầu rĩ vì leo mà còn té trượt,
Nai chết vì kiệt lực đi trên con đường này.
Xin nhắn lời cho những người từ phương bắc tới,
Đi sau chớ có bước vội!

Bản dịch của Phạm Doanh

Sáng, Thanh Nê chóp đỉnh,
Chiều, Thanh Nê giữa lòng.
Bùn lầy chẳng một quãng,
Lắp ván biết bao công.
Chẳng sợ đường hun hút,
Cứ ngoi ngóp đi cùng.
Ngựa trắng hoá đen sạm,
Con nít bỗng thành ông.
Nai chết vì kiệt sức,
Vượn khổ té lăn đùng.
Xin nhắn kẻ từ bắc,
Đi sau hãy coi chừng.
(Năm 759)

Tiêu đề chữ Hán trong "Đường thư" chép là 泥公山.

Lời tự: "Trinh Nguyên ngũ niên vu Đồng Cốc tây cảnh Nê Công sơn quyền trị hành Thành Châu" 貞元五年于同谷西境泥公山權置行成州 (Năm Trinh Nguyên thứ năm 789, cho tới vùng phía tây Đồng Cốc núi Nê Công về quyền hành chính được đặt dưới châu).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nê Công sơn