22/03/2023 19:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiên Du sơn
仙遊山

Tác giả: Vũ Mộng Nguyên - 武夢原

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2012 15:34

 

Nguyên tác

慈山聞說有仙遊,
高出諸峰最上頭。
人傑地靈傳自古,
星移物換幾經秋。
爛軻已矣何修辨,
碁局悠然莫漫求。
乘興晚登寬眼界,
五雲深處是皇州。

Phiên âm

Từ Sơn văn thuyết hữu Tiên Du,
Cao xuất chư phong tối thượng đầu.
Nhân kiệt địa linh truyền tự cổ,
Tinh di vật hoán kỷ kinh thu.
Lạn kha dĩ hĩ hà tu biện,
Kỳ cục du nhiên mạc mạn cầu.
Thừa hứng vãn đăng khoan nhãn giới,
Ngũ vân thâm xứ thị hoàng châu.

Dịch nghĩa

Nghe nói đất Từ Sơn có núi Tiên Du
Cao vút lên so với các ngọn núi xung quanh
Từ xưa tương truyền đây là nơi đất thiêng, người giỏi
Trải qua năm tháng đã bao lần vật đổi sao dời
Cán rìu đã nát, cần gì biện biệt
Ván cờ đã xa, chớ có vọng cầu
Nhân hứng chiều tối lên núi cho rộng tầm mắt
Xa hút nơi có mây năm sắc đó là chốn hoàng châu

Bản dịch của Phan Văn Các

Từ Sơn nghe nói có Tiên Du
So với chung quanh núi vượt cao
Người giỏi đất thiêng truyền tự cổ
Sao dời vật đổi trải bao thu
Cán rìu đã nát, cần biện biệt?
Cờ cuộc xa xôi chớ vọng cầu
Chiều hứng lên cao vời phóng mắt
Nơi mây năm sắc ấy hoàng châu
Nguồn: Di sản văn chương Văn Miếu Quốc Tử Giám, NXB Hà Nội, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Mộng Nguyên » Tiên Du sơn