01/12/2022 23:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giấu

Tác giả: Cao Quảng Văn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2017 10:14

 

Muôn ngàn yêu dấu
                       làm sao giấu
Anh để  chan hoà
                       quay quắt tim
Mặt trời
             anh giấu
                       trong tim nhớ
Nhốt cả thiên hà trong bóng đêm
Nguồn: Cao Quảng Văn, Về đâu mây trắng (thơ), NXB Thanh niên, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Quảng Văn » Giấu