13/04/2021 08:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Hoa đào năm ngoái”

Tác giả: Phạm Ngọc San

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 09/03/2017 15:47

 

“Đào hoa y cựu tiếu đông phong”
Thôi Hộ


Hoa đào nở sớm, nên tàn sớm.
Bước đến vườn xưa tìm nét xưa,
Vắng bóng đào hoa nơi vườn cũ.
Buồn nghe gió khóc dưới màn mưa!
(Sau tết Đinh Dậu)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc San » “Hoa đào năm ngoái”