22/10/2021 09:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn thân hội họp

Tác giả: Trần Ngọc Dư - 陳玉璵

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2016 21:43

 

Văn thân hội họp ở nơi đây,
Việc nghĩa lo toan trải tháng ngày.
Trời rét ổ rơm thôi cũng ấm,
Chuyện vui rượu nhạt thế mà say.
Trăm nguy ngàn hiểm lòng nguyện thắm,
Lấp biển dời non chí chẳng lay.
Non nước mong ngày xuân đại thắng,
Đón xuân còn nhớ buổi hôm nay.
Đây là bài thơ ghi lại cuộc họp kín của văn thân Kiến Xương vào ngày 23 tháng Chạp năm 1920.

Nguồn: An Phong thi văn tập, Trần Ngọc Dư, Sở Văn hoá thông tin và thể thao Thái Bình, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ngọc Dư » Văn thân hội họp