13/08/2020 06:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi kỳ 5
楊柳枝其五

Tác giả: Tôn Phường - 孫魴

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/11/2006 05:20

 

Nguyên tác

十首當年有舊詞,
唱青歌翠幾無遺。
未曾得向行人道,
不謂離情莫折伊。

Phiên âm

Thập thủ đương niên hữu cựu từ,
Xướng thanh ca thúy kỷ vô di.
Vị tằng đắc hướng hành nhân đạo,
Bất vị ly tình mạc chiết y.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bài từ xưa thoảng màu dương liễu
Hát ru ai âm điệu chia ly
Nếu chưa từng tiễn người đi
Chưa từng xa cách đừng truy bẻ cành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Phường » Dương liễu chi kỳ 5