01/06/2023 10:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Cúc Lâm bố chánh trí sự Đỗ Kiêm Thiện tiên sinh ký hoài nguyên vận
和菊林布政致事杜兼善先生寄懷原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 22/01/2015 09:17

 

Nguyên tác

異草奇花翠嶺香,
思君何處是昭彰。
夢馳薊北看梅瘦,
閒向籬東伴菊芳。
好古不忘周禮樂,
逢人便說漢文章。
泰和宇宙今南海,
棲碧梧枝老鳳凰。

Phiên âm

Dị thảo kỳ hoa Thuý lĩnh[1] hương,
Tư quân hà xứ thị chiêu chương.
Mộng trì Kế Bắc[2] khan mai sấu,
Nhàn hướng ly đông[3] bạn cúc[4] phương.
Hiếu cổ bất vong Chu lễ nhạc[5],
Phùng nhân tiện thuyết Hán văn chương[6].
Thái hoà vũ trụ kim Nam hải,
Thê bích ngô chi lão phụng hoàng[7].

Dịch nghĩa

Trên núi Thuý thơm mùi hương của các loài hoa cỏ lạ
Nhớ ông, tỏ rõ nỗi lòng ở đâu đây
Mộng tìm về Kế Bắc xem mai gầy nở
Thư thả đến hàng giậu phía đông xem hoa cúc thơm
Nhớ xưa, không quên lễ nhạc đời nhà Châu
Gặp người, bèn nói chuyện văn chương nhà Hán
Hôm nay trời biển Nam thanh bình thịnh trị
Chim Phượng già bay đậu trên cành ngô đồng xanh biếc

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Hương hoa cỏ lạ thơm non Thuý
Nhung nhớ về đâu tỏ nỗi lòng
Mộng ngắm mai gầy về Kế Bắc
Nhàn xem cúc ngát đến rào đông
Lo tròn lễ lạt không quên nếp
Bàn chuyện văn chương chẳng ngại ngùng
Nay gặp trời Nam thời thịnh trị
Phượng hoàng già đậu gốc ngô đồng
[1] Ngọn núi Thuý.
[2] Chỉ chuyện nhớ bạn, sự đợi chờ nhớ nhung vì xa cách hai nơi...
[3] Ý chỉ sự vui thú thanh nhàn của cuộc sống điền viên. Bài "Ẩm tửu" 飲酒 kỳ 5, thơ của Ðào Uyên Minh 陶淵明 có câu: "Thái cúc đông ly hạ, Du nhàn kiến nam sơn " 采菊東籬下,悠然見南山 (Tỉa cành hoa cúc bên hàng giậu phía đông, Thanh thản nhìn núi phía nam).
[4] Ý chỉ sự vui thú thanh nhàn của cuộc sống điền viên, trồng bông, tỉa cành v.v... Xem bài "Ẩm tửu" 飲酒 kỳ 5 của Ðào Uyên Minh 陶淵明.
[5] Chỉ việc cúng thờ.
[6] Chỉ việc văn chương.
[7] Chỉ quan lớn ở nơi dinh thự nguy nga bề thế. Ý thơ Ðỗ Phủ: "Thê ngô đồng chi lão phụng hoàng" 棲碧梧枝老鳳凰 (Cành Ngô đồng màu xanh là nơi cư ngụ của chim phượng hoàng cho tới già).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ Cúc Lâm bố chánh trí sự Đỗ Kiêm Thiện tiên sinh ký hoài nguyên vận