16/08/2020 00:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài hát mừng đức Nam Phương hoàng hậu ra tuần du đất Bắc

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 25/11/2009 19:35

 

Mưỡu:
Nam Phương ngự giá Bắc tuần[1]
Cỏ hoa vùng Bắc tin xuân đón mừng
Trâm hoa tàn quạt tưng bừng
Trời Nam quang cảnh ai từng thấy chưa?

Nói:
Năm Đinh Sửu qua rằm tháng chạp
Bạn quần thoa đông họp bốn trăm người
Đèn văn minh lửa sáng trưng giời
Góp ngọc nói hoa cười nghênh thánh giá
Cung duy mẫu đức nghi thiên hạ
Lạc đổ tiên nhân giáng tự trần[2]
Bụng từ nhân thương xót kẻ bình dân
Đạo bác ái ân cần câu diễn thuyết
Hội Hợp Thiện được nghe lời khuyến thiện
Lòng hướng dương thêm kiển quyển trung quân
Bắc Nam đâu cũng thần dân
1938

(Làm theo đặt hàng của Phạm Lê Bổng, nghị viên, thay mặt Ban tổ chức đón rước)

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002
[1] Nam Phương hoàng hậu ra Bắc tháng 2-1938.
[2] Đức độ của bà mẹ cả nước thực xứng đáng trong thiên hạ/ Vui mừng được thấy tiên đã giáng sinh trong cõi trần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Bài hát mừng đức Nam Phương hoàng hậu ra tuần du đất Bắc