20/03/2023 17:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày giỗ nhớ...

Tác giả: Tương Phố - Đỗ Thị Đàm

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 28/04/2019 21:58

 

Hai nhăm tháng bảy[1] nhớ hôm nay,
Thảm khóc thương đau rấp một ngày.
Quán nước làng mây[2] chàng rẽ lối,
Trời nghiêng đất lở thiếp chau mày.
Hương xông khói toả sầu man mác,
Vàng hoá tro tàn dạ ngẩn ngây.
Phảng phất còn ngờ trong giấc mộng,
Ra, vào, đi, đứng, tưởng đâu đây!
1921

Bài thơ để khóc ông Thái Văn Du, người chồng của tác giả, đã mất sớm. Đây là một trong hai bài thơ được đăng trong mục Phụ lục hai bài thơ tiếp theo bài Giọt lệ thu đăng trên Nam Phong tạp chí số 131 (7-1928). Bài còn lại là Vợ trẻ khóc anh T.-V.-D.. Về sau, bài thơ được in trong tập Mưa gió sông Tương (1960).

Nguồn:
1. Nam Phong tạp chí, số 131, 7-1928
2. Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960
[1] Anh mất ngày 25 tháng 7 năm Canh Thân (1920).
[2] Bản đăng trên Nam Phong tạp chí in là “Quán nước làng mây”, bản trong tập Mưa gió sông Tương in là “Hạc đón mây đưa”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tương Phố » Ngày giỗ nhớ...