02/12/2022 16:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bất diệt
Immortal

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 30/08/2022 16:30

 

Nguyên tác

So soon my body will have gone
Beyond the sound and sight of men,
And tho’ it wakes and suffers now,
Its sleep will be unbroken then;

But oh, my frail immortal soul
That will not sleep forevermore,
A leaf borne onward by the blast,
A wave that never finds the shore.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Hình hài em rồi sẽ thành tan biến
Ngoài âm thanh và thị giác đàn ông,
Và giờ đây nó thức dậy đau lòng,
Mà giấc ngủ nó vẫn còn nguyên trạng;

Nhưng ôi, hồn bất tử em yểu mạng
Nên sẽ không thành giấc ngủ vĩnh hằng,
Lá sinh ra từ ngọn gió hồng hoang,
Một con sóng không bao giờ thấy bến.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Bất diệt