03/08/2021 17:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ ơi, con chẳng lấy chồng xóm câu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2015 13:26

 

Mẹ ơi, con chẳng lấy chồng xóm câu
Cái tay thì thối, cái đầu thì hôi
Chiều chiều cắp rổ mua mồi
Mua thì không được lại ngồi mà lo
Chạy lên cho đến làng Đò
Người xẻo không có, người mò cũng không
Chạy về cho đến làng Đông
Con ngồi con khóc, chồng trông ở nhà
Làng Đò và làng Đông đều thuộc miền duyên hải, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mẹ ơi, con chẳng lấy chồng xóm câu