25/05/2024 14:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật ngộ vũ kỳ 2
九日遇雨其二

Tác giả: Tiết Đào - 薛濤

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/05/2014 21:48

 

Nguyên tác

茱萸秋節佳期阻,
金菊寒花滿院香。
神女欲來知有意,
先令雲雨暗池塘。

Phiên âm

Thù du thu tiết giai kỳ trở,
Kim cúc hàn hoa mãn viện hương.
Thần nữ dục lai tri hữu ý,
Tiên linh vân vũ ám trì đường.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Trùng dương lỗi hẹn với thù du,
Thơm ngát cúc vàng khắp nẻo thu.
Thần nữ sắp về như hữu ý,
Tin lành báo trước gửi mây mưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Đào » Cửu nhật ngộ vũ kỳ 2