27/06/2022 15:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ tặng các cháu nhi đồng

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Beyblade0105 vào 23/02/2019 19:48

 

Bác mong các cháu “cho ngoan”
Mai sau gìn giữ giang san Lạc Hồng
Sao cho nổi tiếng Tiên Rồng
Sao cho tỏ mặt nhi đồng Việt Nam.
Ngày 10 tháng 4 năm 1946

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Thơ tặng các cháu nhi đồng