09/12/2022 04:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Long Hạm sơn
題龍頷山

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 21/07/2010 02:20

 

Nguyên tác

翠微有地可徘徊,
望遠登高宇宙恢。
卻訝告成封玉撿,
殊非失路入天台。
閒雲滿地無人埽,
虛室淩宵鎮日開。
窈窕澗窮林藪外,
特邀黃屋翠花來。

Phiên âm

Thuý vi[1] hữu địa khả bồi hồi,
Vọng viễn đăng cao vũ trụ khôi.
Khước nhạ cáo thành phong ngọc kiểm[2],
Thù phi thất lộ nhập Thiên Thai?
Nhàn vân mãn địa vô nhân tảo,
Hư thất lăng tiêu trấn nhật khai.
Yểu điệu giản cùng lâm tẩu ngoại,
Đặc yêu hoàng ốc[3], thuý hoa[4] lai.

Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Thuý vi có đất đủ dong chơi,
Lên ngất, trông xa rộng đất giời.
Riêng lạ việc xong niêm ngọc kiểm,
Phải đâu đường lỡ tới Thiên Thai?
Mây rơi đầy đất ai vơ quét?
Nhà quạnh trên không cửa ngỏ hoài.
Uốn éo hang sâu ngoài núi thẳm,
Đâu riêng hoàng ốc thuý hoa thôi.
Núi Hàm Rồng ở xã Đông Sơn, phía đông bắc huyện Đông Sơn, trấn Thanh Hoá. Có tất cả 99 ngọn núi quanh co liên tiếp hệt như con rồng bò lượn, cuối cùng nổi lên một ngọn rất cao như đầu rồng.

Nguồn: Đại Nam nhất thống chí tỉnh Thanh Hoá, Á Nam dịch, Nha Văn Hoá Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Sài Gòn, 1960
[1] Nơi lưng chừng chưa tới đỉnh núi.
[2] Cái nắp hòm thơ của vua đời cổ, làm bằng ngọc.
[3] Xe của vua.
[4] Cờ của vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đề Long Hạm sơn