27/01/2022 22:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đèo Hải Vân bài 1

Tác giả: Bích Khê - Lê Quang Lương

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 18/04/2006 18:30

 

Bước tới đèo Vân cảnh vắng teo,
Rõ ràng trước mắt bức tranh treo.
Một vùng bể cả cơn triều dậy,
Đôi cụm rừng sâu tiếng gió reo.
Đường sắt xe quanh còi dậy đất,
Đầu non ác lặn bóng nghiêng đèo.
Xung quanh phong cảnh, mình trơ trọi,
Văng vẳng lừng xa giọng cuốc kêu.
Nguồn:
1. Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 28
2. Kiều Văn, Thơ Bích Khê, NXB Đồng Nai, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bích Khê » Đèo Hải Vân bài 1