27/05/2024 06:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thẩm viên (II) kỳ 2
沈園(II)其二

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 18/12/2006 08:22

 

Nguyên tác

城南小陌又逢春,
只見梅花不見人。
玉骨久成泉下土,
墨痕猶鎖壁間塵。

Phiên âm

Thành nam tiểu mạch hựu phùng xuân,
Chỉ kiến mai hoa bất kiến nhân.
Ngọc cốt cửu thành tuyền hạ thổ,
Mặc ngân do toả bích gian trần.

Bản dịch của Trần Trọng San

Đường thành nay lại gặp xuân rồi
Chỉ thấy hoa mai chẳng thấy người
Xương ngọc đã thành bùn dưới suối
Bụi tường còn khoá mực pha phôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Thẩm viên (II) kỳ 2