22/09/2021 04:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lẽ sống 2

Tác giả: Phạm Thái Sơn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Tịnh Mạc vào 11/10/2008 23:52

 

Sống không hèn, sống phải hiên ngang
Sống cho đẹp nêu cao dũng khí
Sống kiên cường lòng không uỷ mị
Sống có Tâm trong lúc nhục vinh
Sống thương yêu, sống trọn nghĩa vẹn tình
Sống ra sống mặc ai không biết sống
Yêu tha thiết trời xanh và gió lộng
Sống trên đời "Thất thập cổ lai hy"
Ngắn ngủi thôi từng ấy có là gì
Sống không thẹn với những ai đã sống
Hãy thật sống với trời cao biển rộng
Cùng cỏ cây với vạn vật muôn loài
Sống hùng anh chẳng uổng chí làm trai
Lưu danh mãi với những người sẽ sống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thái Sơn » Lẽ sống 2