25/07/2024 23:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có chồng thì phải theo chồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 23:22

 

Có chồng thì phải theo chồng
Chồng đi hang rắn, hang rồng cũng theo
Có chồng thì phải theo chồng
Đắng cay cũng chịu, mặn nồng cũng vui

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Có chồng thì phải theo chồng