29/01/2022 01:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bích Câu

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 29/04/2008 00:28

 

Người đẹp sương mài thu phủ hẹn
Hương cầu trăng thắp hiển tranh lên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Bích Câu