22/01/2022 12:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dại khờ

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 07/06/2009 10:42

 

Lưng bóng em đi đường nắng trở
Chợ tình khờ bán nhớ mua quên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Dại khờ